De contributie bedraagt €200,-- / jaar.

Het rekeningnummer van FSO is NL34RABO 0338 1522 10