De contributie bedraagt €200,-- / jaar.

Het rekeningnummer is:

Flevolands Symfonie Orkest

NL34RABO 0338 1522 10

Privacystatement